DOCENTE ASIGNATURA HORARIO
Mtra. Josefina Ramos Alfonso
Técnicas de investigación
Viernes 9:00 a 12:00 hrs
Dra. Verónica Carreón Cruz
Estado Moderno
Martes 10:00 a 13:00 hrs
Dr. Gerardo Escobar Galindo
Ciencia Política II Paradigma moderno
Miércoles 11:00 a 14:00 hrs
Dr. Fermín Isaías Cabo Leyva
Economía II
Martes y jueves 7:00 a 8:30 hrs
Dra. Astrid Wejtarowski Leal
Historia Mundial I, siglos XIX a XX
Jueves 9:00 a 12:00 hrs.
Mtro. Javier Gilbón Calderón
Gramática y Retorica
Miércoles y viernes 7:00 a 8:30 hrs.